Derde van dieren bedreigd


Een derde van al het leven op onze planeet wordt bedreigd. Ondanks het jaar van de biodiversiteit (2010) gaat het niet beter.

Over het gehele Europese continent zijn 42 procent van de zoogdieren, 15 procent van de vogels en 52 procent van de zoetwatervissen bedreigd. Verder zijn duizend plantensoorten ernstig bedreigd of staan ze op het punt te verdwijnen. Om de biodiversiteit in stand te houden en het uitsterven van planten- en diersoorten tegen te gaan, heeft de Europese Unie een uitgebreid netwerk van beschermde natuurgebieden, het “Natura 2000 – netwerk”, in het leven geroepen en de bescherming van de biodiversiteit tot één van de belangrijkste doelstellingen van haar zesde milieuactieprogramma uitgeroepen.

Het jaar 2010 moet zelfs het jaar van de biodiversiteit worden.

Alleen gaat het slechter en slechter met de biodiversiteit, blijkt uit onderzoek van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Deze organisatie schat dat 17.291 van de 46.677 verschillende soorten met uitsterven bedreigd zijn. Vooral in stedelijke gebieden als de Nederlandse Randstad of het Duitse Roergebied neemt het aantal soorten schrikbarend snel af. Zelfs de huismus is toegevoegd aan de ‘rode lijst’ van bedreigde soorten.

Maar de grootste bedreiging vormen opkomende economieën als China en India, waar de welvaart snel stijgt en de consumptie toeneemt. De IUCN denkt dat als deze landen doorgaan met hun bevolkingsgroei en economische ontwikkeling, de planeet rond 2300 ‘onbewoonbaar’ zal zijn.

De Iberische Lynx, het meest bedreigde dier van Europa. Er zijn nog maar een paar over.
De Iberische Lynx, het meest bedreigde dier van Europa. Er zijn nog maar een paar over.

Beeld: Programa de Conservación Ex-situ del Lince Ibérico