72 is het nieuwe 30


Mensen in de westerse wereld worden steeds ouder. Een internationaal onderzoeksteam zoekt uit precies hoe oud.

Een Japanner die vandaag zijn 65ste verjaardag viert, heeft een kans van 0,5 procent dat hij binnen een jaar sterft. Dezelfde kans voor een 65-jarige in een Afrikaanse stam van jagers en verzamelaars ligt bij 5,3 procent. De Japanner staat voor de moderne mens, die gigantische stappen heeft gezet om zijn sterven flink uit te stellen; de jager-verzamelaar staat voor de oorspronkelijke mens, die vaak de 40 niet eens haalde.

Zij kunnen nog wel even door.

Sterker nog, om dezelfde sterfkans te hebben als een 30-jarige, moet een Japanner tegenwoordig 72 worden. Evolutionair gezien is 72 dus het nieuwe 30.

Een internationaal team bekeek de sterfkansen van Japanners, Zweden, de Hadza (een stam van jagers en verzamelaars uit Afrika) en chimpansees. Ze concludeerden dat de ‘moderne’ mens de enige diersoort is die zo’n enorme sprong heeft gemaakt in levensverwachting. Tot 100 jaar geleden liepen de levensverwachtingen van Japanners en Zweden ongeveer gelijk aan de Hadza, maar de afgelopen eeuw hebben we een ongelooflijke ontwikkeling meegemaakt.

Het verschil tussen onze sterfelijkheid en die van de Hadza is zelfs groter geworden dan het verschil tussen de Hadza en chimpansees, zo concluderen de onderzoekers in het vakblad Proceedings. Ze schrijven dat homo sapiens (de mens) al 8000 generaties leeft, maar dat alleen in de laatste vier generaties een ongekende oprekking van de levensverwachting heeft plaatsgevonden. Een Nederlandse man die in 1861 werd geboren, had een levensverwachting van 34 jaar; een man die nu wordt geboren mag rekenen op gemiddeld 79,5 jaar.

Follow Faqtman on Twitter