Aandacht voor jeugddementie


In Nederland is veel meer aandacht nodig voor een groeiende groep jonge mensen, die aan dementie lijdt. Circa een kwart miljoen mensen lijdt aan dementie. Naar schatting zijn daarvan zo’n 20.000 mensen jonger dan 65 jaar. Hun aantal groeit en de diagnose bij hen wordt vaak gemist vanwege onbekendheid.

De jonge patiënt met dementie vereist een andere behandeling dan de oudere patiënt omdat de ziekte zich bij hen vaak agressiever voordoet en veelal niet begint met de bekende geheugenproblemen zoals dat bij ouderen wordt gezien. Dat zei Philip Scheltens, directeur van VUmc Alzheimer Centrum, vandaag in een toespraak op de AEX Effectenbeurs, waar hij vanmorgen de gong sloeg ter gelegenheid van de viering van de jaarlijkse Wereld Alzheimer Dag.

Dementie op jonge leeftijd kent vele verschijningsvormen en verschilt in veel opzichten van dementie bij ouderen. Het wetenschappelijk onderzoek bij deze ‘pure’ vormen van dementie levert onschatbare kennis op voor de behandeling van dementie op oudere leeftijd.

Scheltens bepleitte voor jong dementerenden ook een andere zorg en begeleiding omdat deze groep in een andere fase van het leven verkeert. Ze zitten veelal midden in hun carrière en hebben vaak opgroeiende kinderen. Het betekent een individuele inkomstenderving en kost daarmee ook de maatschappij veel geld.