Mensen die op dieet zijn, vallen moeilijker af wanneer zij herhaaldelijk worden blootgesteld aan een foto van een dun model. Soms neemt het gewicht zelfs toe. Geconfronteerd worden met dunne mensen werkt niet motiverend, zoals vaak wordt aangenomen, maar lijkt juist een averechts effect te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.

Onder invloed van media worden mensen dagelijks geconfronteerd met de sociale norm om dun te zijn. die blootstelling aan modellen met onrealistische lichaamsmaten verandert het geloof dat het eigen afvaldoel haalbaar is. Mensen die lijnen raken gedemotiveerd om nog moeite en energie te steken in het, voor hun gevoel, toch onhaalbare doel, waardoor ze er vanaf zien.

Een extreem dun model laat een einddoel zien dat erg ver weg ligt van het huidige zelf, bleek uit het onderzoek, waarbij studentes hun dieet moesten bijhouden in een dagboek met voorop al dan niet een zeer dun model. De grote discrepantie hiertussen lokt inconsistent gedrag uit, bijvoorbeeld ongezonde snacks eten.

Het onderzoek is gepubliceerd in de International Journal of Research in Marketing.