‘4,1 procent onterecht op Death Row’


Afgelopen nacht is in de Verenigde Staten een man op een bizarre manier ter dood gebracht door de staat Oklahoma. Daardoor barst de discussie over de doodstraf weer in alle hevigheid los. Olie op het vuur is een onderzoeksrapport waarin staat dat 4,1 procent van de mensen op Death Row daar onterecht zit.

De studie, uitgevoerd door de universiteit van Michigan en gepubliceerd in het vakblad Pnas, bekijkt alle doodstraffen uitgesproken tussen 1973 en 2004. Aan de hand van bekende dwalingen van de rechtbank wordt een schatting gemaakt van het totale aantal onterechte veroordelingen. In die periodes hoorden 7.482 mensen dat de staat ze ging ombrengen.

Van die mensen werd 12,6 daadwerkelijk geëxecuteerd, 1,6 procent werd in hoger beroep vrijgesproken, 4 procent stierf in de cel een natuurlijke dood, 46,1 procent zit nog in de dodencel en bij 35,8 procent van de gevangenen werd de doodstraf omgezet in levenslang of een andere gevangenisstraf.

Op de data van de hele populatie van veroordeelden lieten de onderzoekers het Kaplan–Meier statistische model los. Dat wordt normaal gebruikt om de overlevingskansen van doodzieke patiënten te meten. Daaruit bleek dat iets meer dan 4 procent onschuldig is. De kans om daadwerkelijk alsnog vrijgesproken te worden is overigens het grootste terwijl je nog op Death Row zit. Mensen die een mildere straf krijgen, hebben vrijwel geen kans meer om vrij te komen, bleek ook uit de data.

Volgens officiële opgave van de Amerikanen zit ‘maar’ 0,027 procent van de gevangenen ten onrechte in de dodencel. De gemiddelde verblijfsduur daar is 10 jaar, dan volgt executie. De onderzoekers vonden ook gevangenen die daar al 30 jaar verblijven.