Huren omlaag, economie omhoog


De prijzen van commercieel onroerend goed in Nederland blijken een nuttige indicator voor toekomstige economische groei. Dit is de conclusie van een recente studie van de Erasmus School of Economics.

Foto: Beek100.
De studie richtte zich op de samenhang van huurprijzen vanaf 1983 met het Bruto Binnenlands Product (BBP) in het kwartaal daarna. Interessant genoeg blijkt dat niet de gemiddelde prijs per kwartaal van belang is, maar juist andere eigenschappen van onroerend goed.

Een van de conclusies van de Rotterdamse economen is dat als er meer panden worden verhuurd en er meer goedkope panden beschikbaar komen, dit positieve signalen zijn voor een aantrekkende economie. Minder gunstige signalen zijn oplopende prijsverschillen tussen duurder en goedkoper onroerend goed.

De hamvraag is natuurlijk of de indicatoren die zijn ontdekt in het onderzoek ook nu aanwezig zijn in de markt voor onroerend goed. Het antwoord van de onderzoekers is dat ze de laatste gegevens voor de Nederlandse huurmarkt nog niet binnen hebben en daar dus geen antwoord op kunnen geven. Maar dezelfde onderzoekers zijn ook betrokken bij de Economische Barometer en die geeft aan dat we pas in 2013 weer groei mogen verwachten.

Follow Faqtman on Twitter