2G en 3G werken nauwelijks


De Corona-toegangsbewijzen 2G en 3G werken nauwelijks meer. Onderzoekers van de TU Delft onderzochten in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid in hoeverre het coronatoegangsbewijs bijdraagt aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Alleen 1G beleid (alleen recent negatief geteste mensen krijgen toegang) is enigszins effectief.

Met een QR-code tonen mensen aan recent negatief getest, genezen of gevaccineerd te zijn, de zogenoemde 3G-regel. Andere Europese landen kozen voor een 2G beleid, waarbij alleen mensen die genezen of gevaccineerd zijn toegang kregen. Een toegangsbewijs in de vorm van een QR-code zou het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames onder bezoekers van bijvoorbeeld horeca of evenementen moeten verlagen.

Aanvankelijk werkte dat. In november zorgde 3G ervoor dat het reproductiegetal onder de 1,0 kwam. De verspreiding van het virus werd afgeremd, omdat de minder besmettelijke Deltavariant op dat moment dominant was. In januari 2022 kan 2G of 3G er niet meer voor zorgen dat het reproductiegetal onder de 1,0 komt door de hogere besmettelijkheid van de Omikronvariant.

2G en 3G zijn vooral effectief bij een groot verschil in bescherming tegen besmetting tussen de groep ongevaccineerden zonder QR-code en de groep die een QR-code heeft gekregen via een vaccin of een herstelbewijs. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de effectiviteit van 2G en 3G toeneemt als het beleid wordt toegepast op meer locaties. Maar het meest effectief zijn FFP2 mondkapjes.