Over 258 jaar zijn vrouwen gelijk aan mannen


Als de emancipatie zich in het huidige tempo voortzet, zijn vrouwen in 258 jaar maatschappelijk gelijk aan mannen. Dat is de uitkomst van een studie naar gendergelijkheid in de wetenschappelijke wereld uitgevoerd door de universiteit van het Australische Melbourne. De auteurs van de studie keken naar publicaties van mannelijke vrouwelijk wetenschappers en trokken de situatie van de afgelopen paar jaar door naar de toekomst.

Mannen zijn veel actiever als het gaat om hun werk publiceren. Ze zitten ook vaker op posten waar serieus onderzoek naar buiten komt als exacte wetenschappen en techniek. Daardoor komen ze sneller in gerenommeerde bladen als Science en Nature terecht. Vrouwen kiezen vaker de zachte kant van kennis en staan daardoor als regel in minder bekende bladen. Alleen in ‘harde’ vakken als neonatologie (kennis van het pasgeboren kind) zijn vrouwen duidelijk aan kop.

Het beste doen vrouwelijke wetenschappers uit Oost-Europa het, Servië is in dat opzicht het meest geëmancipeerde land. Westerse landen doen het duidelijk slechter. Japan is het minst geëmancipeerde land dat is onderzocht. In Nederland is zo’n 40 procent van de publicerende wetenschappers vrouw, een aardige middenmoter.

Volgens de onderzoekers is het niet alleen een kwestie dat vrouwen niet genoeg hun best doen. Er is ook sprake van vooringenomenheid bij de redacties van vaktijdschriften. De Oostenrijkse natuurkundige Ilse Gebeshuber kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Ze had vroeger moeite om haar onderzoek gepubliceerd te krijgen, tot ze haar naam veranderde in Ille, toen werd het een stuk makkelijker. Niemand weet welk geslacht bij die naam hoort.

De kloof tussen mannen en vrouwen is zich langzaam aan het dichten. Maar het gaat zo langzaam, dat het in dit tempo nog 258 jaar duurt voor vijftig procent van de gepubliceerde studies door vrouwen is uitgevoerd. Tenzij de academische wereld werk maakt van emancipatie en de ongelijkheid niet meer accepteert.