Miniwesp beroerde piloot


Trichgramma wespjes zijn zo klein, dat niet bekend was hoe ze vliegen. Dankzij opnames met een hogesnelheidscamera nu wel.

Onderzoekers van de Universiteit Wageningen zijn er als eerste in geslaagd om opnames te maken van piepkleine sluipwespen.

Een Trichogramma op de kop van een vlinder.
Met een snelheid van 22.000 beelden per seconde (900 maal sneller dan TV) is goed te zien wat een beroerde vliegers de wespjes zijn.

Niet eerder werden de Trichogramma sluipwespen in bewegend beeld gevangen. Met een spanwijdte van 0,7 tot 1,5 millimeter zijn het de kleinste vliegende insecten die worden ingezet om rupsen te bestrijden. Ze liften mee met grotere insecten zoals vlinders, maar tot nu toe was onbekend hoe ze zelf vliegen.

Dankzij de opnames weten we nu dat ze 350 slagen per seconde maken om hun gewicht van minder dan 1/40.000ste van een gram in vlucht te houden.

Bekijk het briljante filmpje uit Wageningen hieronder.