150 ijsberen eten walvis


ijsberen

Het gaat slecht met de ijsberen, zo lezen we vaak. Klimaatverandering heeft hun leefomgeving sterk veranderd en zorgt ervoor dat er steeds minder voedsel is. Maar in Siberië lijkt er nog geen tekort aan de witte beren. In het nationale park Wrangel Eiland observeerde een Russische bioloog hoe liefst 150 exemplaren zich tegoed deden aan het karkas van een walvis.

Dit type walvis kan wel 18 meter lang worden en weegt 110 ton. Daar hebben een hoop beren peuzel aan. IJsberen hebben een geweldige neus, ze kunnen een prooi tot wel 30 kilometer afstand ruiken. Dus kwamen ze van heinde en ver om het dode dier op te eten. Het gaf de bioloog een aardig inkijkje in de staat van de Siberische berenkolonie. Die lijkt er goed voor te staan, er waren een hoop vrouwtjes met kinderen.

ijsberen

De ijsbeer is officieel niet bedreigd, maar hun aantallen gaan wel achteruit. Volgens de International Union for Conservation of Nature zijn er wereldwijd nog 26.000 over. Zij hebben de ijsbeer op hun rode lijst geplaatst, van dieren waar het niet goed mee gaat. Vooral in noordelijk Canada en Alaska dringen ze op zoek naar voedsel steeds verder naar het zuiden door, waardoor ze vaker in contact komen met mensen. Dat overleven de beren soms niet. Ook gaat hun gezondheid daardoor achteruit, omdat ze vaker afval eten.