12 miljard mensen in 2100


De wereldbevolking groeit veel harder dan tot nu toe is aangenomen. In het jaar 2100 kunnen we met 12 miljard mensen zijn.

De grote vraag is of onze planeet een dergelijke bevolkingsexplosie wel aankan. Dat zegt het Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital gevestigd in Oostenrijk.

Tot nu toe gingen demografen er van uit dat de bevolking groeit tot 9 miljard in 2050 en dan weer daalt tot ons huidige niveau. Die daling wordt door een hoger ontwikkelingsniveau veroorzaakt. Vooral onderwijs aan meisjes zorgt voor fors minder kinderen.

Alleen stijgt door dat verhoogde ontwikkelingsniveau de levensverwachting, waardoor er toch weer meer mensen komen. In een negatief scenario zijn we straks met twee keer zo veel mensen als rond de laatste eeuwwisseling.