10.000 jaar oud DNA in kauwgom


kauwgom van 10.000 jaar oud met DNA

Wetenschappers hebben menselijk genetisch materiaal ontdekt in 10.000 jaar oude kauwgom uit Zweden. Dit zijn de oudste DNA-sequenties van mensen uit noordelijk Europa, zo meldt de universiteit van Stockholm. Het erfgoed is afkomstig van twee vrouwen en één man, zegt het Scandinavische onderzoeksteam. Ze deelden dus hun snoep.

De kauwgom van pek gemaakt uit berkenbast is al in het begin van de jaren negentig gevonden ten noorden van Göteborg, waar in de vroeg Mesolithische periode al jagers en vissers woonden. Maar dertig jaar geleden waren er nog geen technische mogelijkheden om dergelijk DNA te analyseren, rapporteerden de onderzoekers in het tijdschrift Communications Biology. Nu zijn die mogelijkheden er wel.

Dus werd het onooglijke stukje pek in een sequencer gestopt voor analyse. Daaruit bleek dat de mensen van wie het DNA werd gevonden een hechte genetische relatie hebben met andere jagers en verzamelaars in Zweden. Dat weten we dankzij jonger DNA dat in graven is gevonden. Ook bestond er een dichte verwantschap met andere vroege Mesolithische populaties uit het Europa van de laatste ijstijd.

Hun werktuigen maakten deze vroege Scandinaviërs echter met een techniek die uit Rusland kwam, weten we uit ander onderzoek. Er was dus druk verkeer in de regio rond de Oostzee, al waren er nog nauwelijks goede vervoersmiddelen. Het DNA in deze eeuwenoude kauwgom heeft deze mobiliteit nog eens onderstreept. De onderzoekers hopen er nog meer conclusies uit te kunnen trekken wat betreft sociale relaties, ziektes en voedsel.