Netwerken via LinkedIn loont


Het vinden van een baan gaat makkelijker als je veel online connecties hebt in Sociale Netwerk Sites en dan in het bijzonder in professionele netwerken zoals LinkedIn.

Mensen met veel online connecties krijgen het vaakst informatie over banen aangeboden via hun netwerk in LinkedIn, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Hoger onderwijs instellingen zouden hun studenten moeten aanmoedigen, en indien nodig trainen, in het gebruik van professionele sociale netwerken om zo de kansen op het vinden van een baan na afstuderen te vergroten.

'U heeft 0 connecties...'
Steeds meer studenten, professionals en recruiters maken gebruik van Sociale Netwerk Sites zoals LinkedIn en Facebook voor het uitwisselen van informatie. Uit het onderzoek blijkt dat 88 procent van de studenten een Facebook account heeft (tegen 75 procent niet-managers en 53 procent managers). Op LinkedIn liggen de verhoudingen juist andersom (49 procent studenten, 82 procent niet-managers en 90 procent van de managers heeft een LinkedIn account).

Zwakke connecties

In het onderzoek is onder meer gekeken naar het effect van sterke connecties (dat wil zeggen dat er regelmatig contact is, denk aan vrienden of familie) en zwakke connecties (geen intensief contact, bijvoorbeeld oud collega’s en studiegenoten). Gebleken is dat het hebben van veel connecties in SNS loont, ook al zijn dit ‘zwakke’ connecties, met name voor professionals (niet-managers). Managers hebben meer baat bij hun sterke connecties in hun online netwerk. De respondenten die de meeste informatie over banen kregen aangeboden, hadden ook de meeste connecties. Overigens geldt dit alleen voor LinkedIn.Follow Faqtman on Twitter