Waarom sommigen beter geen bankier kunnen worden


De keuze voor een beroep wordt mede bepaald door het beloningssysteem. Het verklaart waarom sommige mensen liever bankier worden dan docent.

“Vorig jaar is duidelijk geworden dat de mensen die de afgelopen decennia kozen voor een baan in de financiële sector, misschien niet de meest geschikte persoonlijkheden voor dit soort werk zijn”, zegt professor Thomas Dohmen van de Universiteit van Maastricht.

Met het uitspreken van de oratie ‘Waarom sommigen liever leraar worden en anderen beter geen bankier kunnen worden’, aanvaardt hij op vrijdag 19 maart de leerstoel Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.

Geld

Hoe een beloningsysteem in een sector is ingericht, bepaalt mede welk soort mensen voor een bepaalde baan of opleiding kiezen. De bereidheid tot het nemen van risico’s blijkt bij mannen groter dan bij vrouwen en neemt bij beide geslachten af naarmate de leeftijd vordert.

Ook blijken kinderen van hoogopgeleide of welvarende ouders meer bereid risico te nemen en worden deze voorkeuren overgedragen van de ene op de andere generatie.

beloningen worden doorgaans door werkgevers gegeven om te zorgen dat werknemers hard werken en doelen realiseren voor de werkgever. Denk aan stukloon, bonusregelingen, winstdeling en promotiesystemen.

'Greed is good.' Michael Douglas als patser-bankier in de klassieke film Wall Street.
'Greed is good.' Michael Douglas als patser-bankier in de klassieke film Wall Street.

Een variabel beloningssysteem blijkt de meest productieve personen aan te trekken, maar vaak ook de mensen die bereid zijn meer risico’s te nemen.

Mannen kiezen veel vaker voor dergelijke functies dan vrouwen. Ze voelen zich echter ook meer gestrest en uitgeput dan degenen die kiezen voor een vast beloningssysteem.

Vrouwen komen, gezien hun risicovoorkeur, vaker terecht in de publieke sector. Mensen die niet van risico’s houden, worden bijvoorbeeld vaker docent dan bankier.

Banken zouden er volgens Dohmen goed aan doen qua personeelssamenstelling wat meer op zeker te spelen. Dan valt de volgende economische meltdown misschien mee.