Wetenschapper: groene consument is hork


Milieubewuste consumenten liegen en bedriegen vaker en ze zijn vaker onaardig dan het reguliere winkelend publiek.

Dat is de conclusie van een Canadese studie. De onderzoekers denken dat mensen een beperkte voorraad goodwill hebben en dat het deugdzaam zijn in een deel van het leven leidt tot horkerigheid in een ander deel. Dit fenomeen – genaamd ‘compenserende ethiek’ – kwam aan het licht tijdens een reeks van experimenten uitgevoerd door psychologen aan de Universiteit van Toronto.

Nina Mazar, die de studie leidde, zei: ‘Mensen handelen minder altruïstisch en bedriegen en stelen vaker na de aankoop van groene producten dan na het kopen van conventionele producten.’

Negentig vrijwilligers werden verdeeld in twee groepen. Ze mochten hun boodschappen doen in een normale webwinkel, of in een webwinkel die milieuvriendelijke producten verkoopt, de keus was aan hen.

Eko_Keurmerk

Steeds na hun aankopen moesten de proefpersonen een eenvoudig computerspelletje doen waarmee geld te winnen was. Het spel was zo opgezet dat je makkelijk vals kon spelen. De groene consumenten bleken dat veel vaker te doen dan proefpersonen die de conventionele winkel bezochten.

Na afloop van het experiment mochten de proefpersonen geld pakken uit een envelop als dank voor hun inspanning. Uit de envelop moesten alle proefpersonen worden betaald. Deelnemers aan het experiment mochten zelf inschatten hoeveel tijd ze hadden besteed, dus hoeveel geld ze mochten pakken. Ook hier namen de groene shoppers duidelijk meer geld dan de conventionele consumenten, hoewel ze niet meer tijd kwijt waren geweest.

De auteurs schrijven in het vaktijdschrift Psychological Science: ‘Het aura van het groene consumentisme moet tegen het licht worden gehouden.’

‘Blootstelling aan groene producten kan een positief effect hebben doordat het aanzet tot sociaal en ethisch winkelen, maar de aankoop van groene producten kan ook een aflaat zijn voor mensen die in eerste instantie denken aan eigenbelang en die onethisch handelen.’

Ander onderzoek toonde al aan dat vrijwilligers zich eerlijker gedroegen wanneer ze groene producten te zien kregen, maar niet wanneer zij die producten moesten kopen.