Wanneer heb je een deurwaarder nodig?


Als ondernemer kun je te maken krijgen met openstaande facturen. Het is belangrijk om in dit soort gevallen snel in actie te komen. Het risico op een faillissement kan namelijk iedere dag toenemen als de openstaande facturen blijven oplopen. Maar wanneer kun je als ondernemer dan verdere stappen ondernemen? We vertellen je er meer over.

Wat is een deurwaarder?

Laten we eerst kort stilstaan bij wat een deurwaarder precies is. Een deurwaarder int schulden voor anderen. Hij heeft daarbij meer mogelijkheden dan een incassobureau heeft. Dit komt omdat hij een wettelijke status heeft. Zo mag hij bijvoorbeeld iemand oproepen om voor de rechter te komen met een dagvaarding. De deurwaarder mag ook beslag leggen op iemands loon of spullen, of een woning ontruimen. Dit gaat als volgt in zijn werking:

  1. De deurwaarder begint met het maken van een verslag van zijn bezoek aan de schuldenaar. Hierin staat de persoon die moet betalen een dagvaarding heeft gekregen. Het verslag dat de deurwaarder opstelt heet een deurwaardersexploot.

  2. Als ondernemer kun je een deurwaarder vragen om beslag te leggen op huizen, bankrekeningen, uitkeringen en spullen. De schuldenaar kan dan bijvoorbeeld niet meer bij zijn bankrekening.

  3. De rechter kan ook bepalen dat de schuldenaar moet betalen. In dit geval kan de deurwaarder bijvoorbeeld een huis verkopen, of de spullen in de woning verkopen. Het geld dat de verkochte spullen opbrengt, krijg jij dan betaald.

Welke stappen moet je zelf van te voren ondernomen hebben?

Voordat je als ondernemer een deurwaarder inschakelt, moet je natuurlijk eerst zelf ook een aantal stappen ondernomen hebben. Zodra de vervaldatum van de openstaande factuur overschreden is, is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met de debiteur. Hoe je dit aanpakt, ligt aan de relatie die je met je klanten hebt. Sommige bedrijven mailen de debiteur, terwijl andere bedrijven de voorkeur hebben aan bellen. Wettelijk gezien mag je klanten één kosteloze herinnering sturen. Zodra deze niet betaalt wordt, mag je als ondernemer een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Als ondernemer kan het altijd handig zijn om juridisch advies hierbij te vragen.

Deurwaarder of incassobureau?

In principe kun je direct een gerechtsdeurwaarder inschakelen en ben je niet verplicht eerst een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan immers alleen de schuldenaar verzoeken of sommeren het bedrag te betalen, en heeft verder niet veel rechten. Welke partij je ook inschakelt, het is in ieder geval altijd belangrijk om goed naar de voorwaarden en tarieven te kijken. Een deurwaarder inschakelen lijkt soms gunstiger, omdat zij meer rechten hebben dan een incassobureau, maar dat is niet altijd het geval. De tarieven van deurwaarders kunnen namelijk behoorlijk hoog zijn.