Doofheid versnelt geestelijke achteruitgang


De hersens lijken in zekere zin op spieren. Als je ze niet gebruikt, dan worden ze na verloop van tijd steeds slapper. Vooral ouderen moeten hun hersens trainen door met andere mensen te spreken of puzzels te maken. Op die manier blijven ze langer geestelijk gezond, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Één van de factoren die heel erg tegen een actieve oudere kan werken, is doofheid, zo toont Amerikaans onderzoek aan.

Aan het Johns Hopkins Center on Aging and Health in de stad Baltimore werden 2000 ouderen getest die bij aanvang van het onderzoek gemiddeld 77 jaar oud waren. Ze waren allemaal geestelijk fit en woonden zelfstandig, stelden de onderzoekers vast. Iets meer dan de helft had last van beginnende doofheid. Met testen werd vastgesteld hoe vlot ze spraken en hoe scherp ze geestelijk waren.

Zes jaar na het eerste onderzoek werden de ouderen opnieuw uitgebreid getest. De uitkomst was dramatisch: de slechthorende deelnemers waren gemiddeld 25 procent sneller geestelijk achteruit gegaan dan de horenden. Vooral de concentratie was bij slechthorenden ernstig verzwakt: dovigheid zorgde daar voor 41 procent mindere scores. Wie minder begint te horen, kan dus maar beter een audicien raadplegen, blijkt uit het onderzoek. Dat werd gepubliceerd in het vakblad JAMA Intern Med.

Een hoortoestel kan wonderen doen bij het geestelijk fit blijven. Bij Oogvoororen.nl kan een toestel op maat worden gemaakt, ook voor mensen uit een jongere leeftijdscategorie. Oogvoororen.nl heeft audiciens die thuis kunnen langskomen maar daarnaast zijn er ook negen vestigingen verspreid door Nederland. U krijgt in beide gevallen een testperiode om te kijken of het hoortoestel bij u past en of het goed functioneert in de luistersituaties waarin u een verbetering wilt. Deze proeftijd is ook nodig als gewenningsperiode, omdat uw hersenen nieuwe geluiden moeten leren verwerken. Goede begeleiding is essentieel voor het succes van de gekozen oplossing.