Vrouwen investeren risicovol


Een groep investeerders met veel vrouwelijke deelnemers belegt sneller in jonge bedrijven dan een groep met weinig vrouwen.

Wie geld nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf, kan beter vrouwelijke dan mannelijke investeerders zoeken. Vrouwen nemen meer risico, blijkt uit onderzoek Besmartib.nl.

Van vrouwelijke beleggers wordt vaak gezegd dat ze minder risico nemen dan mannen. Dat klopt ook. Behalve als ze privékapitaal investeren in een startend bedrijf.

Onderzoekers van twee Amerikaanse universiteiten keken naar het gedrag van groepen ‘angel investors’. Dat zijn particuliere investeerders die jonge bedrijven voorzien van startkapitaal. Meestal zijn het mensen die zelf ondernemer zijn, en die behalve hun geld ook hun kennis en netwerk delen met de starters.

Een groep angel investors die vooral uit mannen bestaat, blijkt redelijk voorzichtig met beleggen. Maar als meer dan tien procent van de deelnemers vrouw is, wordt er ineens veel meer geïnvesteerd. De wetenschappers waren verrast door dit resultaat, juist doordat vrouwen bekend staan als voorzichtiger.

Toch ligt juist daar de verklaring, denken de onderzoekers. Vrouwen reageren waarschijnlijk op wat wordt genoemd stereotype threat. Dat is het fenomeen dat je je gaat gedragen naar het vooroordeel dat over jouw groep bestaat. Stereotype threat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat meisjes op school slechter scoren bij wiskunde.

Als er maar enkele vrouwen in een investeringsgroep zitten, dan valt het vrouw-zijn extra op. De kans is dan groot dat ze zich gaan gedragen zoals van ze verwacht wordt, voorzichtig dus. Als het aantal vrouwen binnen de groep groter is, vallen de vrouwelijke deelnemers minder op als vrouw. Ze zien zichzelf vooral als investeerder en zijn eerder bereid risico te nemen.

In groep angel investors met weinig vrouwen, zullen die paar vrouwen met hun voorzichtige gedrag dus de groep als geheel terughoudender maken. In een groep met veel vrouwen gebeurt dat niet.