Op alle artikelen op www.faqt.nl rust auteursrecht. Overname alleen met uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Overname met bronvermelding alleen is niet genoeg. Het gebruikte beeld is rechtenvrij. Waar gebruik is gemaakt van beeld onder Creative Commons, verwijzen we naar de desbetreffende voorwaarden. De rubriek Extern Nieuws wordt niet gemaakt door de redactie van Faqt, maar door externe partijen.