Vermoordt wifi onze bomen?


Bomen en planten die in de buurt van een wifi zender staan, laten hun blaadjes vallen en hun bast uitdrogen, zeggen onderzoekers.

Wageningen University heeft in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn gekeken naar de effecten van elektromagnetische straling, zoals zendmasten, op plantaardig leven. Daarbij werd in het laboratorium het effect van de straling van wifizender op Esboompjes onderzocht.

Volgens de universiteit van Wageningen is meer onderzoek nodig naar de straling van wifi. Foto: © Elyrae | Dreamstime.com.
Wat blijkt? De straling van een wifi heeft mogelijk een negatieve invloed op de gezondheid van planten. De geteste essen hadden verkleuringen en lieten hun bladeren vallen. Vooral bladeren nabij de stralingsbronnen kregen na verloop van een paar maanden een onnatuurlijke metaalglans. Die verkleuring bleek het gevolg van het afsterven van de buitenste cellaag. Na de metaalglans verdroogde de bladeren, waarna ze afstierven.

In stedelijke omgevingen vertonen bomen de laatste jaren vaker scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. Die zijn niet het gevolg van ziektes of plagen. Is wifi misschien de schuldige?

Follow Faqtman on Twitter