‘Superkabel’ verbindt England en Nederland


Diep onder de Noordzee ligt vanaf nu 260 kilometer elektriciteitskabel. Dat is 23.000 ton koper en lood die de garantie vormen dat elektriciteit in de toekomst duurzamer gaat worden.

In heel noordelijk Europa komen steeds meer groene energiecentrales. Wind, biomassa en zonne-energie zijn populair om te zorgen dat we minder centrales op kernenergie en fossiele brandstoffen hoeven te bouwen.

Al deze centrales hebben echter één probleem, ze zijn onbetrouwbaar. Als de wind niet waait, levert een windpark geen energie. Dus wordt al jaren gezocht naar een oplossing om zulke energieloze periodes te overbruggen. Een manier om dat te doen, is om elektriciteitsnetwerken met elkaar te verbinden. Als op één plek de groene stroom uitvalt, dan wordt er vast ergens anders wel energie opgewekt. Zo wordt de groene output gemiddeld en daardoor betrouwbaarder.

Foto: © Arnoldvandonk | Dreamstime.com

Vandaar dat er hard wordt gewerkt aan een Europese ‘supernetwerk’. De BritNed-kabel, die deze week in bedrijf wordt genomen, is de eerste directe koppeling van de elektriciteitsnetten van Groot Brittannië en Nederland.

De gedachte achter de kabel is dat Nederland en Groot Brittannië een overschot aan energie kunnen exporteren. Schijnt in Nederland de zon en hebben we hier elektriciteit over? Dan gaat de stroom via de kabel naar de Britten. Waait het in Schotland en hebben ze daar windenergie in overvloed? Dan vloeit de stroom naar Nederland.

De route van de kabel tussen Isle of Grain in Kent en de Maasvlakte.

De kabel is een technisch hoogstandje. Zo wordt voor het overbrengen van de energie gelijkstroom gebruikt. Deze manier van elektriciteit vervoeren is ongebruikelijk. Aan het begin van de twintigste eeuw woedde een felle richtingenstrijd onder techneuten welke stroom het beste was: wisselstroom (grote voorstander Nikola Tesla) of gelijkstroom (voorstander Thomas Edison). Gelijkstroom heeft als voordeel dat het grote afstanden kan overbruggen zonder veel energieverlies, maar heeft als nadeel dat het moeilijk om te zetten is naar een lagere spanning, bijvoorbeeld in het huishouden.

Daarom won wisselstroom. Maar Edison krijgt postuum alsnog gelijk. Voor de ondergrondse kabel wordt gelijkstroom gebruikt. Wel staat aan beide kusten een machine die van de gelijkstroom weer wisselstroom maakt om zo te kunnen worden gebruikt op het gewone net.

Follow Faqtman on Twitter