Record aantal UFO’s gespot


Nog nooit waren er zo veel meldingen van ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO’s) als de afgelopen zes maanden.

Een schets van een ufo gesignaleerd boven Aldershot in 1984
Een schets van een ufo gesignaleerd boven Aldershot in 1984

Alleen al in Groot Brittannië zijn 231 meldingen binnengekomen bij het ministerie van Defensie. De meeste daarvan goed gedocumenteerd met foto’s of filmopnamen, zo meldt de krant Daily Telegraph.

De toename van het het aantal melding heeft volgens het ministerie waarschijnlijk te maken met de populariteit van mobieltjes met daarin een camera. Dankzij foto- of filmopnamen hebben mensen sneller de neiging om een melding te doen. Zonder beeldmateriaal is het immers moeilijk bewijzen dat je echt iets hebt gezien.

De Britse regering probeert volledige openheid te geven over alle meldingen van UFO’s. Bij de Nationale Archieven van de eilandstaat zijn zelfs redelijk recente meldingen al in te zien, compleet met het onderzoek van de Britse regering.

What does all this stuff about flying saucers amount to? What can it mean? What is the truth? — ex-premier Winston Churchill in 1952 (National Archives dossier PREM 11/855)

Daaronder bijvoorbeeld de melding van een piloot van Alitalia uit 1991, over een bijna botsing met een bruin gekleurde raket in de buurt van Heathrow. Volgens de Britse luchtmacht een onverklaarbaar incident, omdat het niet om een van hun raketten ging.