Nederlandse uitvinding: ‘dubbel groene’ diesel


Diesel die wordt gemaakt uit papierafval en die veel minder roet produceert. Het is een geweldige uitvinding, gedaan in Eindhoven.

Ingenieur Michael Boot (30) van de Technische Universiteit Eindhoven is de uitvinder van Cyclox, een nieuwe soort diesel. Deze ontbrandt later dan gebruikelijk. Zo krijgen zuurstof en brandstof de kans beter te mengen, waardoor minder roetdeeltjes ontstaan.

Bij testen in een stationair lopende personenauto is de reductie van roetuitstoot vijftig procent gemeten. Dat is een belangrijk gegeven, omdat roetuitstoot vooral een probleem is in binnensteden, waar auto’s vaak langzaam rijden of stil staan. De universiteit heeft internationaal octrooi aangevraagd op Cyclox.

Michael Boot. Foto: Bart van Overbeeke / TUe
Michael Boot. Foto: Bart van Overbeeke / TUe

Bovendien bleek tijdens het onderzoek van Boot dat Cyclox kan worden gemaakt uit lignine. Deze stof komt in grote hoeveelheden vrij als afval uit onder meer de papierindustrie. De Eindhovense onderzoeker wil daarom een industrieel proces gaan ontwikkelen om grootschalig en goedkoop brandstof te maken uit afval. Hij heeft hiervoor samen met drie faculteiten en enkele bedrijven een projectvoorstel ingediend bij Agentschap NL. Nog een voordeel: bij de productie van Cyclox is nylon een bijproduct.

Het klinkt als het ei van Columbus: brandstof en nylon uit afval. Rijden we straks dan allemaal op deze ‘afvalbrandstof’? Zover zal het niet komen. In Nederland bijvoorbeeld is de hoeveelheid afval-lignine genoeg om te komen tot vijf procent bijmenging bij alle getankte diesel. In de Scandinavische landen, met meer papierindustrie, ligt dit getal hoger. Boot: ‘Cyclox is niet de eindoplossing. Maar het kan wel een stevig steentje bijdragen aan het energievraagstuk.’

Boot vond nog een andere manier om diesels schoner te maken. Hij bedacht een nieuw soort diesel-injectortip, de PFAMEN (Porous Fuel Air Mixing Enhancing Nozzle). Normaal heeft een injectortip een beperkt aantal gaatjes. Boot had een verrassend idee: wat als we nu eens een filter als tip gebruiken? Daarmee wordt de diesel veel fijner verneveld, en dus beter – en ook schoner – verbrand. Boot ontwikkelde met dit idee een prototype, dat al succesvol een half miljoen injecties deed.