Korte adressen in kleine blokjes


QR-codes bestaan al sinds 1994, maar ze raken meer en meer in algemeen gebruik. De blokjes-variant op een streepjescode werd bedacht in Japan om auto-onderdelen makkelijker terug te vinden.

Inmiddels worden de blokjes vooral gebruikt als een makkelijker manier om lange webadressen door te geven. Als ergens een QR-code op staat, kun je hem scannen (mits je telefoon daar goed in is) waarna je direct naar de webpagina genomen wordt waar meer informatie te vinden is.

Google heeft het nu nog makkelijker gemaakt om QR-codes te maken voor webadressen. Wie gebruik maakt van de url-verkorter van Google, kan er nu ook een QR-code bij laten maken door ‘.qr’ achter het verkorte adres te zetten.

faqt_qr

Er zijn ook QR-code-generators waar je QR-code maakt door gewoon een tekst of een webadres in te vullen