Overbevolking bedreigt aarde


Niet één, maar twee rapporten waarschuwen deze week voor de gevaren van overbevolking. De aarde is te vol aan het worden, maar wat doen we er aan?

Zowel de Britse Institution of Mechanical Engineers als de Franse landbouwuniversiteit Inra publiceerden deze week rapporten over de exploderende bevolkinggroei. Beide komen ze tot de conclusie dat we in de 21ste eeuw waarschijnlijk door de 10 miljard aardbewoners gaan. Al in 2075 zouden 9,5 miljard mensen de planeet kunnen bevolken. Algemeen wordt aangenomen dat aarde maar 9 miljard mensen kan voeden.

Seoel, de derde stad van de wereld.

In 1800 waren er nog geen miljard mensen, nu zitten we bijna op 7 miljard. De wereldbevolking neemt momenteel per jaar toe met de complete bevolking van Groot Brittannië. Dat is op zichzelf geen probleem, als we een stad zouden bouwen met de bevolkingsdichtheid van Manhattan, dan zou die stad zo groot moeten zijn als Frankrijk om de totale wereldbevolking fatsoenlijk te herbergen, zo becijferden specialisten van Nasa al een paar jaar geleden. De rest van de aarde kan dan bestaan uit natuur en landbouwgebieden.

Alleen worden de meeste mensen op de wereld geboren in armoede. Ze groeien op in enorme laagbebouwde sloppenwijken, die steeds verder uitdijen. Dat gaat ten koste van landbouwgrond en natuurgebieden. Daardoor komt de voedselvoorziening in gevaar en stijgt de kans op grote rampen, zoals overstromingen.

Cairo (15 miljoen inwoners) onder een deken van smog.

De problemen zijn vooral groot in megasteden als New Delhi (24 miljoen inwoners) en Mexico City (23 miljoen inwoners). Daar wordt de energie- en watervoorziening in de nabije toekomst zo moeilijk, dat grote groepen mensen zonder komen te zitten als de groei doorgaat. De Britse ingenieurs stellen voor om in dit soort steden veel meer werk te maken van het opvangen van regenwater, omdat het grondwater niet meer genoeg oplevert.

De grootste steden ter wereld met hun inwonertallen. Ter vergelijking Nederland en Amsterdam.

Het Franse rapport stelt dat juist rijkere landen het voortouw moeten nemen. Mensen daar zouden minder moeten consumeren, zodat er ook in arme landen genoeg te eten is.

Het probleem van de overbevolking is het meest nijpend in Azië. Daar is de bevolking de afgelopen jaren rap toegenomen door een stijging van de welvaart. Daardoor blijven meer kinderen leven en en worden mensen ouder. De vijf grootste steden ter wereld liggen allemaal in dit werelddeel.

Follow Faqtman on Twitter