Misstappen artsen worden in 2012 openbaar gemaakt


Vooral mannelijke artsen vertonen probleemgedrag tijdens hun werk. De universiteit van Melbourne heeft onlangs onderzoek gedaan naar het gedrag van medici in Australië en Nieuw Zeeland in de jaren 2000 – 2009 en ontdekte dat mannelijke artsen vier keer vaker een disciplinaire maatregel kregen opgelegd dan vrouwen.

Zes op de tienduizend in totaal kwamen in de problemen door grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie (24 procent) en het voorschrijven van verkeerde medicijnen (21 procent). In negen procent van de zaken ondervonden patiënten schade, bij acht procent was er sprake van overlijden. 43 procent werd uit hun beroep gezet (tijdelijk of permanent). Opmerkelijk: 4 procent vertoonde ander ‘crimineel’ gedrag, los van de dokter-patiëntrelatie.

De meeste zaken speelden tegen huisartsen, gynaecologen en psychiaters. Veel dokters die miskleunen, zitten al lange tijd in hun vak.

Seksueel aangetrokken
Uit onderzoek in 2004 blijkt dat 3,3 procent van de Nederlandse huisartsen ooit seksueel contact heeft gehad met een patiënt (4 procent mannelijke artsen). Maar volgens sommigen in het vak ligt dit percentage veel hoger. Voor dat onderzoek werden een kleine duizend huisartsen ondervraagd, waaronder een kwart vrouw. Ruim driekwart van de mannelijke en een op de drie vrouwelijke huisartsen voelt zich wel eens seksueel aangetrokken tot een patiënt.

Uit recent onderzoek onder Nederlandse co-assistenten (studenten geneeskunde van de Universiteit Maastricht) bleek dat 37 procent te maken heeft (gehad) met seksuele intimidatie. Een kwart van de vrouwelijke co-assistenten voelt zich seksueel geïntimideerd door mannelijke medisch specialisten, arts-assistenten (70 procent) en patiënten (21 procent). In de helft van de gevallen waren zij afhankelijk van de persoon die seksueel intimideerde.

Fout gedrag vanaf 2012 openbaar

Beroepsvereniging KNMG keurt elke vorm van seksuele gedragingen tussen arts en patiënt af. Een wijziging in de wet moet er voor zorgen dat vanaf 2012 misdragingen van medici worden gepubliceerd. Op de sites van de Regionale Tuchtcolleges kunnen burgers inzien of hun behandelend arts ooit een officiële waarschuwing, berisping of maatregel opgelegd heeft gekregen.

Een woordvoerder van het ministerie van VWS laat weten: ‘De openbaarmaking van berispingen wordt geregeld in de wetswijziging van de Wet BIG, die nu in de Eerste Kamer ligt. De behandeling kan ongeveer vijf maanden duren’.

Beeld: © Rdaniel12 | Dreamstime.com

Follow Faqtman on Twitter