Zit er in een sigaar nicotine?


Zit er in een sigaar nicotine? – Van der Sman

Daar kunnen we kort en bondig over zijn: ja, sigaren bevatten nicotine. Ze worden immers gemaakt van tabaksbladeren en die bevatten nicotine, teer en vele andere stoffen. Bij het roken van tabak ontstaat ook nog eens koolmonoxide.

Opmerkelijk is dat de Tabakswet sigaarfabrikanten niet verplicht om de precieze hoeveelheden van de bestanddelen op de verpakking te vermelden, zoals dat wel het geval is bij sigaretten en shag. Een sigaret mag wettelijk niet meer dan 10 mg koolmonoxide (10 mg teer en 1 mg nicotine) bevatten.

Uit een Amerikaanse studie is gebleken dat sigaren significant meer nitraat bevatten dan sigaretten. Afhankelijk van de grootte van een sigaar kan hij het equivalent van één tot twintig sigaretten aan nicotine bevatten. Nu inhaleren sigarenrokers over het algemeen niet, maar zij (en hun omgeving) ademen vervolgens wel de uitgeblazen rook weer in. Bovendien, ook bij niet inhaleren, neemt het lichaam stoffen op.

Beeld: Jordan Larrigan

Follow Faqtman on Twitter