Waar komt al dat water van de zeespiegelstijging vandaan?


Er wordt veel gesproken over zeespiegelstijging als gevolg van de temperatuurstijging. Waar komt al dat water vandaan? – Ron

De afgelopen eeuw is de zeespiegel met 1,8 millimeter per jaar gestegen. Dat is niet zo gek, we komen uit een kleine ijstijd en de temperatuur is sinds het begin van de 19e eeuw flink gestegen. De laatste twintig jaar is de stijging iets sneller gegaan. Doemdenkers zeggen dat als dit zo door gaat, we in 2050 een 32 centimeter hogere zeespiegel hebben.

Waar komt al dat water vandaan? Er zijn drie bronnen. De ijskap op Groenland en noordelijk Canada is een belangrijke oorzaak. IJs dat daar ligt, smelt en vult de oceaan met gigantische hoeveelheden water. Deze smeltende ijskappen zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de helft van de stijging.

Een kleine stijging van de zeespiegel kan al grote gevolgen hebben voor eilanden als deze. Foto: Faqt.

IJs van gletsjers is de andere helft van de stijging de afgelopen eeuw. Water dat ligt opgeslagen in gebergtes smelt via rivieren naar de zee. Een mogelijke toekomstige oorzaak is de opwarming van de zee zelf. Warm water neemt meer ruimte in dan koud water, waardoor de zeespiegel stijgt.

Hoeveel de vorming van ijs uitmaakt voor de zeespiegel bewijst de grote ijstijd 18.000 jaar geleden. Doordat grote hoeveelheden water toen op de polen bevroren tot ijs, zakte de zeespiegel dramatisch. Je kon daardoor van Siberië naar Alaska lopen. Een groep Aziaten deed dat en bevolkte in de eeuwen daarna Amerika.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter