Wat is leven?


Wat is eigenlijk leven? Sommigen noemen het levensvuur, ziel of geest. Maar wat maakt het dat een organisme leven bezit? – Ramon

Stel deze vraag in een ruimte vol biologen en binnen korte tijd vliegen de microscopen en ontleedmessen door de kamer. De meeste biologen – en andere mensen – herkennen leven als ze het zien. Maar probeer er maar eens een definitie van te geven. Het is tot nu toe nog niet gelukt om regels op te stellen wanneer we iets ‘leven’ noemen, waar alle wetenschappers het mee eens zijn.

Waarover bestaat wel overeenstemming? De meeste biologen vinden dat je pas van leven kunt spreken als een organisme zelfstandig kan bestaan. Het haalt voeding uit zijn omgeving en kan daardoor overleven. Voor veel biologen is ook een eis dat een organisme zich moet kunnen vermenigvuldigen: leven is alleen leven als het leven voortbrengt.

Een heetwaterbron in Yellowstone Nationaal Park in de VS. De oranje kring bestaat uit algen die alleen daar leven. Is dat leven? Daarover kunnen biologen uren ruzie maken.

Dat is een leuke, algemene poging om ‘leven’ te omschrijven, maar er is natuurlijk meer. Het vermogen om te groeien bijvoorbeeld, of de mogelijkheid om zich met ander leven te organiseren in grotere verbanden wordt door veel biologen ook genoemd als voorwaarden.

En dan is er nog een minderheid onder biologen die vindt dat alles dat DNA heeft levend is. Een nog kleinere groep wil zelfs alle organismes die evolueren tot leven uitroepen. Onder die voorwaarden zijn zelfs virussen levend, een mogelijkheid die andere biologen verwerpen. Virussen imiteren alleen leven, vinden ze, ze leven niet.

Als je deze discussie al moeilijk vindt, wacht dan maar tot iemand in een kamer vol biologen de vraag oproept wanneer iets dood is. Ook daarover zijn boeken vol geschreven, zonder dat er een definitief antwoord is.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter