Wat is het gewicht van stroom?


Wat is er zwaarder: een laptop met een volle accu of met een lege?

Als je een laptop met een volle of een lege accu op de weegschaal zou leggen, zou je in beide gevallen hetzelfde meten. De lege accu is echter wel degelijk lichter dan de volle, maar het is verschil is zo klein dat het niet meetbaar is.

Dit kan verklaard worden met de beroemde vergelijking van Einstein, E=mc^2. Deze vergelijking zegt dat de energie (E) van een object gelijk is aan de massa (m) vermenigvuldigd met de lichtsnelheid (c) in het kwadraat (^2). Volgens deze vergelijking heeft energie dus ook massa.

Foto: sxc.hu

Voor de energie van de accu kunnen de massa nu uitrekenen. Hiervoor moeten we de energie van de laptop-batterij omrekenen in Joules (de officiële maat van energie). Een standaard laptop-accu is 12 volt, en heeft een capaciteit van 5000 milli-ampère-uur. In Joules is dit 12V x 5 ampère x 3600 (het aantal seconden in een uur) = 216.000 Joule. Vul je deze waarde in Einsteins vergelijking E = mc^2 dan kun je m (de massa) uitrekenen: 216.000 = m x (3*10^8 – de lichtsnelheid)^2. Hieruit volgt dat m, de massa, van 216.000 joule gelijk aan 2,4*10^-12 kilogram, dus 2,4 nanogram. Zoveel wordt de accu dus lichter als hij leegloopt.

Er is dus wel degelijk verschil, maar dit is onmogelijk te meten.