Wanneer is iemand precies dood?


dood

Is het medisch precies vast te stellen wanneer iemand dood is? – Saskia Dingemans, uitvaartcompact.nl

Wat ‘dood’ precies is, is medisch duidelijk vastgesteld. Er bestaat in de geneeskunde een onderscheid tussen klinisch dood, hersendood en biologisch dood.

Klinisch dood is de situatie waarin de ademhaling ophoudt, de bloedcirculatie is gestopt en het bewustzijn is verloren.

Vroeger was een persoon in deze situatie ook voor iedereen echt dood, maar door reanimatie kan tegenwoordig iemand uit deze situatie gered worden. Dit mag alleen niet te lang duren, bepaalde organen kunnen uren zonder bloed (en dus zuurstof), maar in de hersenen treedt na al 3 minuten zoveel schade op, dat die nooit meer goed zullen kunnen herstellen.

Als de klinische dood te lang duurt, is de schade vooral in de hersenen zo groot dat dit overgaat in biologische dood: het leven is beëindigd.

Iemand is hersendood wanneer deze niet meer op pijnprikkels reageert en niet zonder kunstmatige beademing kan. In deze situatie kunnen nog wel de organen gebruikt worden voor transplantatie. Wanneer wordt besloten om van iemand die hersendood is de beademing te stoppen, zal ook de biologische dood intreden. In deze situatie werken de hersenen helemaal niet meer, dus ook niet de zenuwen die pijn doorgeven.

Een verklaring van overlijden gebeurt alleen bij het optreden van de biologische dood, waarbij de hersenen niet meer werken en pijn uitgesloten is. De minimale termijn tussen het opstellen van zo’n verklaring door een lijkschouwer en de uitvaart (crematie of begrafenis) is 36 uur. Zo lang heeft nog nooit iemand een klinische dood overleefd, dus er is absoluut geen kans dat de lijkschouwer een foutje maakt en je levend begraven of gecremeerd wordt. Pijn zal een crematie dus zeker niet doen.

Natuurlijk zijn er ook minder medische beschrijvingen van dood, zoals het “scheiden van de lichaam en ziel”, maar wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van de ziel is tot nu toe nog niet gevonden.