Waarom zweten mannen meer dan vrouwen?


Waarom zweten mannen meer dan vrouwen? – Sandrine

Zweten heeft met inspanning en warmteafvoer te maken. Spierkracht zorgt voor grotere doorbloeding en voor meer warmte die moeten afgevoerd om een gezonde lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit gebeurt onder meer via zweet.

Omdat vrouwen naar verhouding minder spieren en meer vet hebben, hebben ze minder last van warmte, zo luidde een verklaring. Met nieuw onderzoek in het Laboratory for Human Performance Research (universiteit van Osaka, Japan) is nu bewezen dat vrouwen meer inspanning moeten leveren dan mannen om te gaan zweten. Dat je vrouwen in een gemengd spinning-klasje minder ziet zweten dan mannen, wil dus nog niet zeggen dat ze minder inspanning leveren (naar lichaamsverhouding).

Aan het experiment in Osaka namen 10 getrainde en 10 ongetrainde vrouwen deel, en 8 getrainde en 9 ongetrainde mannen. Iedere deelnemer fietste op 35, 50 and 65 procent van zijn of haar maximale zuurstofopname gedurende 60 minuten, bij een omgevingstemperatuur van 30°C en vochtigheidsgraad van 45 procent.

Zowel de getrainde mannen als de getrainde vrouwen zweetten meer op hun voorhoofd, borst, rug, onderarmen en dijen dan de ongetrainde deelnemers. Kennelijk is zweten ook een kwestie van trainen. Echter naarmate de trainingsintensiteit toenam, ontstonden er grotere verschillen tussen mannen en vrouwen.

Beeld: Mikebaird