Waarom zijn er altijd problemen met migranten?


Het valt mij op dat je overal ter wereld op het nieuws hoort dat er problemen zijn met migranten, zoals met de Mexicanen in de Verenigde Staten en Marokkanen in Nederland. Wat is hier de oorzaak achter? Komt het door de negatieve opstelling van de autochtone bevolking? Door de ouders? Of zijn er nog andere mogelijkheden? – Damien

Stel je voor dat je in een vreemd land aankomt. Je spreekt de taal niet, bezit geen lokaal erkend diploma en je hebt niet genoeg geld om in je eigen toekomst te investeren. Waarschijnlijk kom je in een laagbetaalde baan terecht en laat je huisvesting te wensen over.

Ziehier de situatie waarin veel migranten zich bevinden. Uit allerlei onderzoek blijkt dat migranten veel te positieve verwachtingen hebben van hun nieuwe thuisland. Ze overschatten hun kansen op de arbeidsmarkt en hun verdiencapaciteit. Het resultaat is dan ook vaak teleurstelling. Gemiddeld worden economische migranten ongelukkiger in hun nieuwe land dan in hun land van herkomst, blijkt uit onderzoek.

Veel migranten hebben het gevoel dat ze worden misbruikt als goedkope arbeidskrachten door de lokale bevolking. Zoals deze (illegale) migranten in Frankrijk. 'Laat ons hier leven' staat er op hun spandoek. Foto: © Olga Besnard | Dreamstime.com

Die ontevredenheid vindt een uitweg in gedrag, toont ander onderzoek aan. Migranten zijn vaker dan autochtone bevolking geneigd om in de criminaliteit te belanden. Als ze in de gevangenis hebben gezeten, dan is de kans op recidive vele malen groter. Migranten hebben vaker psychische problemen.

Ook hun kinderen lijden daar vaak nog onder. Migranten hebben over het algemeen twintig jaar nodig om het inkomensverschil met autochtonen met een vergelijkbare achtergrond te dichten. Dat betekent dat er minder geld is voor scholing, goede huisvesting en dergelijke.

Overigens gaat het niet met alle migranten slecht. Kinderen van politieke vluchtelingen en migranten uit landen waar weinig migranten vandaan komen, doen het goed. Ze halen betere cijfers dan autochtone kinderen en zijn gemotiveerder om te gaan studeren.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter