Waarom staat er een piramide op de dollarbiljetten?


Op dollarbiljetten staat een piramide met daarin een oog. Ik heb gelezen dat dit een aanwijzing zou zijn voor een geheime wereldregering, het oog zou staan voor de Illuminati, een groep machtige mensen. Is dat waar? – Jon

Hoe makkelijk mysteries ontstaan, bewijzen de verhalen die de ronde doen over het Amerikaanse dollarbiljet. Neem de afbeelding van een piramide met daarin een oog. Sinds het eerste biljet met dit plaatje in 1935 van de drukpers rolde, heeft het tot veel speculaties geleid. Zo zou de piramide een symbool zijn van vrijmetselaars. Of van de Illuminati, een duister samenzweringsverband met maar één doel voor ogen: de wereld regeren. De dertien lagen van de piramide zouden verwijzen naar de dertien bloedlijnen van deze schimmige groep.

Het oog dat alles ziet op een één-dollar biljet. Het oog van God of van een geheime wereldleider?
Het oog dat alles ziet op een één-dollar biljet. Het oog van God of van een geheime wereldleider?

In 1996 kwam de Amerikaanse overheid daarom maar met een officiële verklaring in een poging de fantasie te beteugelen. De piramide staat voor kracht en volharding. Het oog en het motto Annuit Cœptis (Hij [God] is ons gunstig gezind) zinspelen op de Voorzienigheid. De datum eronder en de tekst Novus ordo seclorum (een nieuwe orde der tijden) staan voor 1776, het jaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Geen woord over Vrijmetselaars of Illuminati.

Maar zo makkelijk laten de believers zich niet afschepen. De Verenigde Staten zouden nooit zomaar zo’n on-Amerikaans symbool als de piramide uitkiezen. Dat moest wel een diepere betekenis hebben. Dus verwijzen de dertien lagen van de piramide en de tekst eronder volgens sommigen naar de kalender van de Maya’s. De boodschap: in 2012 komt er een Nieuwe Wereldorde! Op het twintig dollarbiljet zou zelfs de aanval op de Twin Towers te zien zijn. Vouw je ‘m op een bepaalde manier, dan staat er zelfs ‘Osama’ te lezen. En is 20 niet de optelsom van 9+11, oftewel nine-eleven? (zie het filmpje)

De waarheid is saaier. In de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten hebben Vrijmetselaars een grote rol gespeeld en dat hebben ze niet onder stoelen of banken gestoken. In de plattegrond van Washington is een passer te ontdekken, het teken van de vrijmetselaars. Ook de piramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars, je vindt ze op meerdere plekken in de VS. George Washington, Ben Franklin, en mogelijk Thomas Jefferson waren Vrijmetselaars en zijn verantwoordelijk voor het opnemen van het ‘oog’ in het wapen van de Verenigde Staten.

Volgens sommigen hebben ze deze tekens overgenomen van de Illuminati, een genootschap van wetenschappers, filosofen en kunstenaars die vonden dat de kerk te veel macht had. Ze gebruikten daarom heidense – vooral Egyptische- symbolen als de piramide en het oog van de god Ra. De Illuminati zouden volgens sommige historici in de vrijmetselaars zijn opgegaan, maar daarover is weinig met zekerheid te zeggen. Dat de Vrijmetselaars soms dezelfde symbolen gebruikten als de Illuminati staat echter vast.

Niet alleen de dollar bevat het oog. Ook de Oekraïnse Hryvnia en de Estse Kroon zijn voorzien van een 'alziend oog'.
Niet alleen de dollar bevat het oog. Ook de Oekraïnse Hryvnia en de Estse Kroon zijn voorzien van een 'alziend oog'.

Maar het voert veel te ver om deze symbolen als aanwijzingen te zien dat er een geheime wereldregering bestaat. Als zoiets er al zo’n organisatie zou zijn, waarom zouden ze dan met aanwijzingen voor hun bestaan strooien? Van de Illuminati is al 220 jaar niets meer vernomen.

De symboliek van het oog is veel godsdienstiger: het is het oog van God dat ons allemaal in de gaten houdt. De piramide is volgens sommige kunsthistorici een verwijzing naar de heilige drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, dat de top ontbreekt komt omdat de VS nooit ‘af’ zijn. De vrijmetselaars waren en zijn niet tegen godsdienst, maar geloven in een opperwezen, dat ze ‘de grote architect’ noemen.