Waarom staan koeien meestal noord-zuid?


Als kind is mij ooit door mijn opa, die boer was, verteld dat koeien zonder andere ‘afleiding’ (wind, hek, regen, etc.) altijd noord-zuid staan. In de praktijk zie ik dit ook vaak gebeuren. Er was zelfs een onderzoek twee jaar terug met Google Earth dat dit bevestigde.

Wat is hiervan het evolutionaire voordeel? – Anonieme inzending

Domme koe of slimme navigator?

Wij zeggen in ieder geval nooit meer domme koe. De dieren beschikken inderdaad over een ingebouwde navigator. Koeien, maar ook andere grazers, hebben een voorkeur om met hun hoofd richting het noorden te staan en te rusten. Onderzoekers aan Duitse en Tsjechische universiteiten hebben hierover twee jaar geleden gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Proceedings for the National Academy of Sciences.

Voor hun onderzoek bekeken ze via satellieten 8.510 koeien op 308 weiden en 2.974 reeën wereldwijd. Omdat de dieren grofweg met hun neus naar het magnetische noorden stonden en variabelen zoals wind en licht geen rol speelden, concludeerden de onderzoekers indertijd dat de meeste dieren zich richting het magnetisch noorden van de aarde opstellen, meer nog dan richting het geografische noorden. Ze kunnen dit doen dankzij magnetoreceptie, het ´voelen´ van magnetisme.

Niet alleen koeien kunnen dit. Van bacteriën tot vogels, van schapen tot haaien maken dieren gebruik van magnetiet om zich te oriënteren aan de hand van het aardmagnetische veld.

Dwarse types heb je natuurlijk altijd.

Lichaamswarmte
Gezond verstand gebiedt natuurlijk dat grazers in het open veld meedraaien met de zon en wind. Om hun lichaamstemperatuur te reguleren en onraad op tijd te ruiken.

Op koude maar zonnige dagen zullen ze eerder haaks op de zon staan om zoveel mogelijk warmte te pakken. Op koude winderige dagen zullen ze met hun snuit in de windrichting staan om zo min mogelijk lichaamswarmte te verliezen.

Maar wat precies de voorkeur van de dieren is zodra er sprake is van neutrale omstandigheden, was nog nooit wetenschappelijk onderzocht. Enfin, de vraag die natuurlijk nu nog open staat is het ‘waarom’ van de overwegend noord-zuidvoorkeur. Dat hebben de Tsjechen en Duisters namelijk niet onderzocht. Het is ook Faqt nog een raadsel en we roepen hierbij op om zoveel – en vooral zo goed – mogelijke theorieën te posten.

Zouden de dieren het fijn vinden dat de zon achterom om ze heen draait zodat ze de zon niet in de ogen hebben?

Beeld: Greenviking en Sunfox

Follow Faqtman on Twitter