Waarom is het schooljaar anders dan het kalenderjaar?


Het bestaan van een afwijkende schoolkalender kan historisch verklaard worden. Toen in 1901 in Nederland de leerplicht werd ingevoerd was ons land nog voornamelijk een agrarische economie. Veel boerenkinderen, die eerder op het land werkten, moesten toen verplicht naar school. In de zomer hielden de ouders hun kinderen vaak thuis, omdat ze dan in het boerenbedrijf extra hard nodig waren.

Dit is de zomervakantie geworden. Tegenwoordig hoeft bijna geen enkel kind meer op het land te werken, maar de lange schoolvakanties zijn, meer dan 100 jaar later, nog steeds in de zomer.

Maar, zul je denken, dan zou nu het nieuwe schooljaar toch best in januari kunnen beginnen? Ten eerste is het natuurlijk lastig om een historisch gegroeid systeem radicaal om te gooien. Maar het is misschien op deze manier ook beter voor de kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen tijdens een lange vakantie een behoorlijk hoeveelheid kennis en vaardigheden verliezen. Als een kind na de lange zomervakantie met dezelfde stof door moet gaan als daarvoor, is dat dus lastig. Daarom is het verstandiger om na de zomer met nieuwe stof in een nieuw schooljaar te beginnen, en niet na de kortere kerstvakantie.

Dat dit systeem niet alleen in Nederland en Europa zo is ontstaan, blijkt uit het feit dat in Australië en andere landen op het Zuidelijk halfrond de grote vakantie plaatsvindt in januari, wanneer het daar zomer is.

Eigenlijk is het ook wel handig. Iedereen heeft liever zes weken vrij in de zomer als het (misschien) mooi weer is, dan in een koude donkere winter.