Verkopen ze in Duitsland andere diesel?


Volgens sommige mensen is Duitse diesel schoner. Klopt dit?

De ene diesel is inderdaad de andere niet. Niet alleen van land tot land zijn er verschillen, maar zelfs van pomp tot pomp. Toch zijn die verschillen niet zo groot, anders was het niet mogelijk om overal je tank te vullen.

Diesel is traditioneel een aardolieproduct. De afgelopen decennia is deze brandstof flink verder ontwikkeld om aan nieuwe emissie-eisen voor auto’s te voldoen. Verschillende fabrikanten hebben laagzwavelige diesel ontwikkeld, genaamd Ultra-low sulfur diesel (ULSD). Niet alle fabrikanten waren even snel met het overstappen op deze milieuvriendelijkere vorm van diesel, zodat sommige pompen ULSD verkochten, terwijl een kilometer verderop diesel met meer zwavel uit de pomp kwam.

De laatste paar jaren zijn echter vrijwel alle pompstations overgestapt op deze groenere vorm van diesel. Dat wil nog steeds niet zeggen dat er altijd exact hetzelfde uit de pomp komt.

De snelheid waarmee diesel ontbrandt, wordt uitgedrukt met een cetaangetaal. In Europa ligt dat meestal rond de 51. Er is echter variatie tussen verschillende landen en merken, in Duitsland lijkt het cetaalgetal vaak iets hoger te liggen dan in Nederland. Pompstations verkopen daarnaast ook premium-diesels met verschillende cetaangetallen. Zo kun je bij hetzelfde station vaak diesel met een cetaangetal tussen de 52 en 56 kopen.

Zelfs van seizoen tot seizoen verandert de samenstelling van diesel. Zo worden in de winter (in Duitsland verplicht) stoffen aan de diesel toegevoegd die de brandstof vloeibaar houdt en ook bij lagere temperaturen laat ontbranden. Onder andere het bijmengen van kerosine helpt om de verbranding op peil te houden. Deze stoffen verhogen vaak de uitstoot van schadelijke deeltjes, zodat er driftig wordt gezocht naar een alternatief.

Om het verhaal helemaal ingewikkeld te maken, is er tegenwoordig ook plantaardige diesel op de markt. Deze biodiesel wordt gemaakt uit bijvoorbeeld soja, algen of dierlijk vet. In Nederland wordt daarnaast afgewerkte frituurolie gebruikt. Om een auto op pure biodiesel te laten rijden, moet de motor worden aangepast. Dat gebeurt nog niet veel. In verschillende landen wordt biodiesel wel bijgemengd in de oliediesel. In Frankrijk zit bijvoorbeeld 5 procent raapolie in de diesel aan de pomp. Vanwege de productiemethode is deze vorm van diesel milieuvriendelijker dan normale diesel.