Van wie is het noorderlicht?


Het zuiderlicht (aurora australis) gezien vanuit de ruimte. Van wie is dat dan?

Ruzie in het noorden! Van wie is het noorderlicht?

Het noorderlicht (Aurora Borealis) is van helemaal niemand. Net zo min als de maan of Saturnus van iemand is. Het zijn deeltjes die door de zon worden uitgestoten en oplichten in het aardmagnetisch veld. Om het te zien moet je heel noordelijk of heel zuidelijk zijn. Noorwegen en Finland zijn beide goede plekken, maar als het noorderlicht erg heftig is, kun je het zelfs in Nederland zien.

Dat Noorwegen en Finland het beide claimen als ‘hun’ verschijnsel, is de onnozelheid ten top. Ook Canada, IJsland, Zweden en Rusland kunnen dan beweren dat zij het noorderlicht bezitten. Chili, AustraliĆ« en Zuid Afrika kunnen dan vechten over wie het zuiderlicht bezit. Alle landen ter wereld kunnen ruzie maken over wie de oudste rechten heeft op zonlicht of wolken.

Wellicht ligt hier een mooie taak voor de VN, om het noorder- en zuiderlicht uit te roepen tot een verschijnsel voor de hele mensheid. Kunnen we weer verder met de economische ruzies in Europa.