Steeds minder bijen?


Ik hoor dat er steeds minder bijen zijn. Klopt dat? Is het een teken dat we het milieu totaal vernietigd hebben? – Stef.

Er zijn zo’n 20.000 bijensoorten in de wereld. Waar de laatste tijd verontrustende berichten over horen is de Europese honingbij. Onder deze soort is er inderdaad een slachting gaande. Vooral in de VS zijn de populaties hard getroffen, maar in Europa is de situatie ook belabberd. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Europese honingbijen totaal worden uitgeroeid, zoals je soms leest.

Het oog van een honingbij, honderd keer vergroot.
Het oog van een honingbij, honderd keer vergroot.

Jammer genoeg is het bijna onmogelijk om harde cijfers te krijgen over hoeveel bijen de laatste jaren gestorven zijn, veel van de verhalen over het sterven van de bijen zijn anekdotisch en afkomstig van imkers. Bovendien sterven bijen iedere winter massaal, dus zitten de seizoensinvloeden een goede telling ook in de weg.

Als verklaring voor het grote bijensterven is een paar jaar geleden de Colony Collapse theorie bedacht. Volgens deze theorie sterven bijen vooral als gevolg van stress. Uit onderzoek blijkt dat stress bij bijen kan leiden tot gedragsveranderingen en een verzwakt immuunsysteem. Heeft één bij er last van, dan worden de anderen ook snel aangestoken en sterft met een beetje pech de hele kolonie.

Blijft de vraag, waardoor krijgen de beestjes stress? Daarover lopen de meningen uiteen. Het kan door het vele verkeer komen, maar ook door bestrijdingsmiddelen, te weinig bloemen om honing te verzamelen of te drukke korven.

Niemand weet echt zeker wat er gaande is en of de mens een belangrijke rol speelt. Dat de dode bijen een voorbode zijn van het instorten van het complete ecosysteem, zoals sommige mensen beweren, lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Maar wat meer natuur zou de beestjes wel goed doen.