Neemt de massa van de aarde af?


Neemt de massa van de aarde af door verbranding van fossiele brandstoffen? – Henk

Beste Henk, mogen we je even voorstellen aan de wet van behoud van massa? Die luidt: ‘voor ieder chemisch proces in een gesloten systeem, moet de totale massa van de reactanten gelijk zijn aan de totale massa van de reactieproducten’. Met andere woorden, de cabine van een Boeing 747 wordt niet zwaarder of lichter doordat de avondmaaltijd is geserveerd en verteerd door de passagiers.

Ook de massa van de aarde verandert niet door het verbranden van fossiele brandstoffen. De bol wordt misschien iets lichter, maar de atmosfeer wordt daardoor zwaarder. In totaal blijft het gesloten systeem hetzelfde. Alleen helium is zo licht, dat het de atmosfeer kan ontsnappen. Maar dan hebben we het over zeer kleine hoeveelheden.

De atmosfeer van de aarde. Hier komen alle broeikasgassen uiteindelijk terecht. Foto: Nasa.

Onze planeet wint overigens wel ieder jaar ietsje aan massa. Dat komt omdat er kometen op terecht komen. Hoeveel dat is, daar lopen de meningen onder geologen en sterrenkundigen over uiteen. Daar mag je dan wel weer het gewicht van een paar satellieten en het ISS vanaf trekken, die bestaan immers uit aards materiaal dat nu in de ruimt zweeft. Op de totale massa van de aarde heb je het echter over minieme hoeveelheden.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter