Waarom heeft Nederland zo veel namen?


Waarom heeft Nederland in het buitenland zoveel namen? – Theo

Nederland en de Nederlanders zijn vaak verwarrend voor mensen van buiten onze grenzen. De naam van ons volk ‘the Dutch’ wordt door menigeen verstaan als ‘Deutsch’. Voor veel buitenlanders die Nederland sowieso zien als een verlengstuk van Duitsland lijkt dat bovendien heel logisch.

Om het nog ingewikkelder te maken lijkt het alsof in het Engels Holland en the Netherlands twee verschillende landen zijn.

Zelf zijn we ook confuus, getuige de eerste strofe van het Nederlandse volkslied: ‘Wilhelmus van Nassaue, ben ik van Duitschen bloed’.

We maken het buitenlanders ook niet makkelijk door ons land zelf 'Holland' te noemen, terwijl het 'Nederland' moet zijn.

Vanwaar de verwarring? De term ‘Duits’ in onze nationale hymne (en het woord Dutch in het Engels) heeft niet direct met het huidige Duitsland te maken, maar komt van het woord ‘Duutsch’ of ‘Diets’. Het slaat op de Nederduitsen, zoals alle Germaanstalige volkeren in het huidige noord-Frankrijk, België, Nederland en westelijk Duitsland in de renaissance werden genoemd.

Naast Duutsch kwamen ook de namen Holland en Hollanders in opkomst. Dat kwam omdat veel zeelui uit deze provincie kwamen. In het buitenland ontstond daardoor het idee dat alle mensen uit onze contreien Hollanders waren.

Na 1815, toen Nederland als zelfstandige natie (aanvankelijk inclusief de Belgen) uit de Napoleontische oorlogen kwam, hadden we een preciezere naam nodig voor ons nieuwe land. Het werd het Koninkrijk der Nederlanden, die Niederlande, the Netherlands, les Pays Bas, kortom ‘het lage land’.

De naam ‘Holland’ slaat sinds die tijd officieel alleen op de twee westelijke provincies, maar omdat Holland makkelijker ‘bekt’ dan het gekke meervoud Netherlands is het in de volksmond blijven hangen als aanduiding voor het hele land. Ook in het wat verdere buitenland kennen mensen ons dankzij de zeelui van de VOC eerst en vooral als Hollanders, getuige het Chinese naam Helan voor ons land.

Je Twitteraccount opleuken? Volg Faqtman op Twitter en retweet artikelen van Faqt!

Om het nog moeilijker te maken is ook de naam lage landen of low countries in gebruik als aanduiding voor Vlaanderen en Nederland. En voor onze taal en het volk is in het Engels Dutch blijven hangen. Hoewel je tegenwoordig ook Netherlandic mag zeggen, hoewel geen hond dat doet.

De regels in het Engels zijn als volgt, je bent een inwoner van the (geen hoofdletter T) Netherlands. Ondanks de meervoudsvorm krijgt de naam van ons land altijd een enkelvoudig werkwoord, ‘The Netherlands is a small country’. Je schrijft op visa-aanvragen en andere formulieren dat je de Netherlands nationality hebt – niet Dutch, zoals veel mensen denken. Dat woord gebruik je alleen om de taal aan te duiden en in spreektaal je nationaliteit aan te duiden.

Ben je Belg, dan is je land Belgium en je nationaliteit Belgian.

Veel landen krijgen van buitenlanders een andere naam dan ze zichzelf geven:

  • China, naar de oorspronkelijke westerse provincie Qin. De Chinezen noemen het land zelf Zh?ngguó (land van het midden).
  • Hongarije is een naam die alleen buitenlanders gebruiken. De Hongaren noemen zichzelf Magyar Orzság (het land van de Magyaren). De verwarring komt door de twee grondleggers van het land, de broers Hunor en Magor.
  • Alleen sommige mensen die een germaanse taal spreken, hebben het over Duitsland. In het Engels is het Germany (naar een Keltisch woord dat ‘buren’ betekent), terwijl de Russen de Duitsers Nyemetz noemen, letterlijk ‘de stommen’, oftewel mensen die geen Russisch spreken.
  • Beeld: © Zeno Ovidiu Mihoc | Dreamstime.com

    Ook een vraag? Stel hem via info[at]faqt.nl of ga naar het contactformulier.