Zijn er mensen zonder ritmegevoel?


Bestaan er mensen zonder enige ritmegevoel? Kunnen zij het wel leren?

Er is verbazingwekkend weinig onderzoek gedaan naar ritmegevoel. Een snelle blik in de database met studies uit de laatste 20 jaar leert dat wetenschappers zich vooral interesseren of dieren ook ritme kunnen horen. Het antwoord op die laatste vraag is dat de meeste dieren disco en Beethoven niet uit elkaar kunnen houden. Zelfs bonobo’s, een apensoort die nauw verwant is aan de mens, hoort geen ritme. Een uitzondering zie je op het filmpje hieronder.

Het spaarzame onderzoek dat wel is gedaan op onze soort toont aan dat jonge baby’s al ritmegevoel hebben. Ritme is dus niet aangeleerd, maar aangeboren. We horen een beat, of we dat nu willen of niet. Evolutionair is dat een handig trucje, dat volgens sommige onderzoekers de mensheid heeft geholpen bij het ontwikkelen van taal en samenwerking. Niet voor niets marcheren legers altijd op een ritme.

Dat sommige mensen beter zijn in het horen van ritme dan anderen, blijkt wel als je tijdens een schoolfeestje een blik op de dansvloer werpt. Sommige kinderen pikken zo het tempo van de muziek op, anderen lijken immuun. Aangezien het om een aangeboren vaardigheid gaat, kun je het ook niet leren. Wie eenmaal twee linkervoeten heeft, wordt nooit meer een deelnemer aan So You Think You can Dance. Wel kan een goede dansleraar zelfs de grootste tenenstappers met veel oefening de basisregels bijbrengen.