Is er leven na de dood?


Is er leven na de dood? – Peetje49

We hebben daar zelf geen antwoord op, Peetje. Om de simpele reden dat nog nooit iemand is teruggekeerd uit de dood om te vertellen hoe het was. Of God een beetje leuk tegen je doet en of je die vervelende buurman die vorige maand is omgekomen daar ook weer ziet. Wat we wel kunnen doen is je de antwoorden geven van de grote wereldgodsdiensten, die zonder uitzondering allemaal geloven in een leven na de dood.

Het oude Egypte
Dood gaan was nogal wat gedoe bij de Egyptenaren. Eerst ging je naar een soort voorgeborchte waar je voor de god Osiris moest werken. In ruil zou hij een goed woordje voor je doen om een permanente verblijfsvergunning te krijgen. Lagen er een paar kleien poppetjes in je graf, dan konden die het werk voor je doen. Belangrijk was dat je lichaam intact bleef, vandaar het balsemen. Ook moest je een groot aantal toverspreuken uitspreken tegen Osiris, vandaar dat rijke mensen een rol perkament meekregen met daarop de meest handige spreuken.

Een fragment uit het Egyptische dodenboek, een verzameling spreuken en afbeeldingen om zielen te helpen naar het hiernamaals te komen.

Jodendom
Ook de joden kennen een voorgeborchte. Daar wordt beoordeeld of je een goed leven hebt geleid. Is dat het geval, dan mag je direct naar de hemel. Maar de meeste zielen doen er een jaar over om daar te komen. Ze hebben eerst straf, of ze krijgen een soort heropvoeding. Ben je heel erg slecht geweest, dan duurt die straf eeuwig. Anderen gaan naar de Hof van Eden. Een theologische discussie binnen het jodendom is of niet-joden ooit naar de Hof van Eden komen. Sommige rabbi’s denken van wel, anderen van niet.

Islam
Volgens islam is je leven een test of je waardig bent om bij Allah te komen. Heb je een goed en godsvruchtig leven gehad, dan ga je naar de hemel (janah), ben je slecht en ongelovig geweest, dan ga je naar de hel (jahannam). Zowel hemel als hel zijn net de NS, je hebt klassen. Zeven voor de hemel, acht voor de hel. De hoogste klasse in de hemel is het meest interessant. Daarheen gaan alleen de rechtvaardigen (Muttaqun) en ze kunnen daar duizend bedienden (in sommige vertalingen ‘slaven’) verwachten en meerdere echtgenotes (Hadith 2562, Sunan al-Tirmidhi spreekt over ‘72‘). Deze echtgenotes worden in sommige vertalingen van de koran beschreven als ‘jonge maagden met volle borsten’. Oh, en in deze versie van de hemel mag je wijn drinken.

Christendom
Ook het christendom kent hemel en hel. Wie sterft, moet door een ballotage om te bepalen welke kant het op zal gaan. Hel bestaat uit een eeuwig vuur, waarin de zondaars lijden. Jezus beschreef hoe goede zielen na hun dood in het koninkrijk der hemelen worden opgenomen, waar ze zullen voortleven als engelen. Binnen het christendom bestaan veel varianten op het hiernamaals. Zo geloven zevende dag adventisten dat de dood een soort slaap is, waaruit enkelen worden gewekt om naar God te gaan. De meest uitgebreide versie is van de mormonen, die net als moslims geloven in verschillende klassen van hemel en hel.

Boeddhisme
Boeddhisten geloven niet in een heel concreet hiernamaals, maar gaan er net als hindoe’s vanuit dat iemand tijdens zijn leven goed of slecht karma opbouwt en re├»ncarneert. Hoe beter het karma, hoe beter de vorm waarin je een volgend leven doorbrengt. Ben je heel slecht, dan kom je terug als een hond, ben je heel goed, dan wordt je weer een mens.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.