Is de wind achter een turbine zwakker?*update*


Los alsjeblieft een weddenschap tussen mij en mijn vrouw op. Als ik achter een windturbine sta, is de wind daar krachtiger (zoals zij beweert) of juist zwakker (zoals ik denk)? – Frank K., Bilthoven

Als jullie het er weer over hebben, dan kun je tussen neus en lippen door de term ‘eerste wet van de thermodynamica’ laten vallen. Kijkt ze dan alsof ze het niet begrijpt, dan rol je met je ogen en zucht je ‘je weet wel, de wet van behoud van energie’.

Want dat is de natuurkundige wet die hier van toepassing is. Kort gezegd: energie kan niet zomaar ontstaan en niet zomaar verdwijnen. Wind is een vorm van energie, zonne-energie om precies te zijn. De zon verwarmt de aarde op de ene plek meer dan de andere, de lucht wil het temperatuurverschil opheffen en komt in beweging. Voila: wind.

windmolens

De energie van die wind kun je gebruiken om bijvoorbeeld een blad van een windturbine te laten ronddraaien. Dan verander je de windenergie via de turbine en een dynamo in elektrische energie. Dat betekent, dankzij de wet van behoud van energie, dat de lucht na het passeren van de turbine minder ‘blaasenergie’ en dus minder kracht heeft.

Een moderne turbine heeft onder goede omstandigheden een efficiency van tussen de vijftig en zestig procent. Dat wil zeggen dat de wind die direct door de turbine blaast, daarna ongeveer de helft zo sterk is. Vandaar dat je nooit recht achter een turbine een andere turbine ziet staan, dat zou geen zin hebben. Bouwers van windparken zetten de molens schuin achter elkaar.

*UPDATE* Dit antwoord (oorspronkelijke publicatie 13 augustus) is net bevestigd door een wetenschappelijk onderzoek. Zie ook de foto bij dit artikel. Wie het na wil lezen, het staat hier.