Hoeveel wetten heeft Nederland?


Politici zeggen vaak dat er minder regels nodig zijn en vervolgens maken ze er zelf nog een paar bij. Hoeveel wetten heeft Nederland eigenlijk? – Miriam

Een kleine 2.000. Daar bovenop zijn er ook nog vele ministeriële regelingen, Koninklijke besluiten en Algemene Maatregelen van Bestuur. Jaarlijks komen er gemiddeld 86 nieuwe zelfstandige wetten en 128 nieuwe AMvB’s bij.

Het aantal wetten is sinds 1980 van 1.100 toegenomen naar 1.800 (in 2006). Dit is een groei van ruim 2,5 procent per jaar. De toename van andere typen regels komt daar nog bij.

Kafka wist al beter
Kafka wist al beter
Tot in de jaren zeventig zijn we vooral bezig geweest met het opstellen van wetten en regels. Na die tijd hebben we vooral geprobeerd om onze regelzucht in te dammen – omdat er wel heel veel tijd en geld mee verloren gaat. Toch wil het maar niet lukken met deregulering.

Tot nu toe heeft elk kabinet beloofd om de bureaucratie in te dammen, met als resultaat dat er alleen meer regels bijkomen. De praktijk blijkt weerbarstig, zo geven politici en overheidswerkers toe. Zeven tot vijftien procent van de nieuwe regels hebben we te danken aan Brussel. De rest is van Nederlandse bodem.

Tijdens het tweede kabinet-Lubbers (1985-1990) daalde de regelproductie aanzienlijk. Vervolgens steeg die al weer snel naar het oude niveau. Het tweede kabinet-Kok was weer wat minder regelzuchtig.

Gemiddeld worden wetten eens in de vijf jaar aangepast, terwijl AMvB’s gemiddeld eens in de veertien jaar worden gewijzigd. Wetten worden vaker gewijzigd, ministeriële regelingen worden eerder volledig vervangen. Wetten hebben een levensduur van 25 jaar. AMvB’s halen 13 jaar voor ze vervallen (mediaan).

Beeld: Kongharald