Hoeveel schuld heeft Amerika eigenlijk?


Ik lees steeds dat Obama nog meer schulden gaat maken om Amerika er bovenop te helpen. Hoeveel schuld hebben ze eigenlijk al?  – Sita M., Almere

Die vraag is niet goed te beantwoorden. In de tijd die je nodig hebt om de
woorden sub-prime crisis te lezen, heeft de Amerikaanse regering weer een
ton aan dollars geleend. Tegen de tijd dat je dit stukje uit hebt,
staat de teller op vier miljoen dollar. Kijk maar eens op de Debt Clock.

De vorige president, Bush was een van de grootste leners aller tijden.
Niet gecorrigeerd naar inflatie heeft hij meer geleend dan alle
Amerikaanse presidenten voor hem, 1,05 biljoen tegen 1,01 biljoen bij
elkaar.

Dat is ook wel nodig, de oorlog in Irak heeft alleen al bijna
600 miljard dollar gekost. De andere grote schuldenmachine is sociale
zekerheid. Ook al staat de VS er niet om bekend, voor uitkeringen leent
de regering 3 ton dollars per minuut. Hoe meer mensen werkloos worden,
hoe meer de Amerikanen moeten lenen.Corrigeer je wel naar
inflatie dan steken de presidenten Reagan en Bush senior met kop en
schouders boven alles en iedereen uit. Nadat de presidenten Truman tot
en met Carter er met pijn en moeite in waren geslaagd om de nationale
schuld van Amerika uit de Tweede Wereldoorlog terug te dringen,
schroefden zij de schuld op tot bijna 70 procent van het nationale inkomen. Clinton bracht het terug tot onder
de 60 procent, Bush junior zit weer bijna op het niveau van zijn vader.


Amerikanense burgers houden net zo van schulden als hun regering. Amerika loopt op krediet,
zo zei voormalig Fed-voorzitter Greenspan ooit. Het heeft iets te maken
met geloof in de toekomst: natuurlijk ga ik volgend jaar meer
verdienen, dus dan los ik mijn lening makkelijk af.

Centraal in het hele verhaal
staat de creditcard. Wereldwijd zijn er 2,4 miljard van die dingen,
waarvan een derde in de Verenigde Staten.

De
overgrote meerderheid van de Amerikanen heeft één of meer creditcards,
waarop gemiddeld een dikke 4000 dollar schuld staat. De afgelopen tien
jaar is die schuld met 50 procent toegenomen, limieten van 50.000 dollar zijn geen uitzondering.

Geen wonder
dat het aantal persoonlijke faillissementen onder Amerikanen tot 25
jaar de afgelopen tien jaar met bijna 100 procent is toegenomen.