Hoe werkt slachten?


Tijdens de hele discussie over wel of niet ritueel slachten vroeg ik me af hoe ‘gewoon’ slachten eigenlijk in zijn werk gaat. En waarin verschilt dit van het ritueel slachten? – Brian

Slachten is in Nederland een industrieel proces waar dagelijks duizenden dieren in worden verwerkt. Zo kent Nederland alleen al vijf industriële varkensslachterijen. Aan de poort wordt het slachtvee met vrachtwagens aangevoerd. Omdat dieren nogal gestrest raken tijdens het transport, mogen ze eerst één of twee uur rusten. Dan verdwijnen de stresshormonen (die het vlees bitter maken) uit het lichaam.

Verdoven of niet? Foto: © Slogger | Dreamstime.com.

De dieren (varkens, koeien, geiten en anderen) worden dan in een schacht of straat geleid waar ze steeds hogere concentraties kooldioxide inademen. In het laatste gedeelte van de straat ademen de beesten bijna 100 procent kooldioxide in, waardoor ze het bewustzijn verliezen en in een zeer diepe staat van bewusteloosheid komen. Kooldioxide heeft het voordeel dat het de dieren geen pijn laat lijden. Het gas verlaat bovendien na verloop van tijd het lichaam.

Een alternatief is dat de dieren een elektrische schok krijgen waardoor ze het bewustzijn verliezen.

De bewusteloze dieren komen via een transportband bij slachters terecht, die met een rond mes de halsslagader doorboren. De dieren worden daarna op de kop gehangen om uit te bloeden. Tijdens dat proces sterven ze.

De verdere verwerking, met name het opsnijden van de karkassen, is tegenwoordig grotendeels geautomatiseerd.

Joden en moslims hebben religieuze wetten (respectievelijk de Shechita en de Dabihah) die voorschrijven hoe een dier moet worden gedood en welke dieren voor consumptie in aanmerking komen. Het belangrijkste verschil is het niet gebruiken van kooldioxide of een andere methode om te dieren eerst bewusteloos te maken. De oorsprong daarvan is een hygiënische wet die zegt dat het dier goed moet leegbloeden om zo verontreiniging van het vlees met bloed tegen te gaan.

Een installatie om ritueel te slachten.
Als dieren bij bewustzijn blijven, zou dat beter gebeuren.

De hamvraag is uiteraard of de Nederlandse wetgever, die ritueel slachten wil verbieden, gelijk heeft. Is deze manier van dieren doodmaken pijnlijker en stressvoller dan na een verdoving?

Er zijn veel onderzoeken naar gedaan, maar het probleem is dat de meeste studies die uitwijzen dat ritueel slachten niet pijnlijker is, zijn gedaan door wetenschappers die een geloof aanhangen dat ritueel slachten opdraagt. Studies die wel uitwijzen dat het stressvoller is, zijn bijna allemaal gedaan door mensen die deze religies niet aanhangen.

Zeker is dat een aantal staten het ritueel slachten al heeft verboden. Behalve in Nederland overweegt ook de Verenigde Staten om de praktijk te beëindigen.