Hoe veel is het Nederlands veranderd?


Stel dat ik met een tijdmachine vijf eeuwen terug in de tijd kan. Zouden mensen in Nederland me dan kunnen verstaan? – Sander

Vijf eeuwen terug gaat nog, voor reizen verder in het verleden heb je hulp nodig.

De eerste Nederlandse opgeschreven taal stamt uit 1100 en bestaat uit de zin ‘Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic anda thu’ (hebben alle vogels nesten gebouwd, behalve ik en jij). Met enige moeite kun je daar het hedendaagse Nederlands al in ontdekken.

De oudst bekende tekst in het 'Nederlands'.

Twee eeuwen later is de Nederlandse taal al zo ver ontwikkeld, dat we het enigszins zouden kunnen verstaan. ‘Egidius, waar bestu bleven? Mi lanct naar di, gheselle mijn’, zo dicht Jean Moritoen in de 14e eeuw (Egidius waar ben je gebleven? Ik verlang naar je, mijn vriend).

Joost van den Vondel (1587-1679) dicht in wat we nieuw-Nederlands noemen, de directe voorganger van onze huidige taal. Het is goed te lezen en te verstaan, hoewel sommige woorden zijn verdwenen. ‘O Bondigh (verenigd) Nederland! die al des werelds percken/Beschaduwt, en door-vlieght met u bepeckte vlercken (zeilen met waslaag),/En om den Aerden-kloot met u Meyr-minnen (zeemeerminnen) sweeft,/Tot daer Natuere dy haer rijckste schatten geef.’

Ze zullen je wel gek aankijken als je met je hedendaagse Nederlands je mond open doet, maar waarschijnlijk denken ze dat je een gek dialect spreekt uit één van de buitengewesten.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter