Hoe meten ze de zeespiegel?


Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de stijgende zeespiegel. Hoe meten ze dat eigenlijk? De zee heeft eb en vloed en golven. Nemen ze een gemiddelde? – Harry

Het meten van de zeespiegel is zo belangrijk voor de mensheid dat er een internationale organisatie is die dat voor de hele wereld doet, de Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL). Deze organisatie is gevestigd in Groot-Brittannië maar voert wereldwijd metingen uit met hulp van tweeduizend boeien.

Of de zeespiegel stijgt is ondermeer belangrijk voor laagliggende gebieden, zoals Venetië. Foto: © Ammit | Dreamstime.com.

De standen die deze boeien doorgeven, worden gebruikt om de gemiddelde hoogte van de zeespiegel vast te stellen. Dat is een bijzonder moeilijke berekening, want de zee is inderdaad zelden rustig. Dat betekend dat de rekenmeesters van de PSMSL getijden, stromingen en andere afwijkingen uit de berekening moeten zien te halen.

Dat doen ze door grote hoeveelheden metingen te gebruiken. Zo filter je alle grote schommelingen er al snel uit en kom je op een gemiddelde (zie grafiek). De afgelopen honderd jaar is dat getal gestegen met enkele tientallen centimeters. Dat komt voor een deel door geologische processen, zo zakt Europa langzaam in de zeebodem, waardoor het peil stijgt. Gedeeltelijk heeft dat ook te maken met smeltende gletsjers en ijskappen.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.