Hoe meet je een bos?


Hoe wordt de hoeveelheid bos in Nederland berekend? Wanneer is een verzameling bomen een strookje bomen en wanneer is het een bos? – Constantin

Nederland kent een heuse bospolitiek, een boswet en bosproblematiek. Om met dat laatste te beginnen, Nederland was ooit bosrijk. Maar in de 18e eeuw begonnen mensen op industriële schaal te kappen zonder nieuw bos aan te planten. Rond 1850 was er nog maar 50.000 hectare over. Dat was de overheid te gortig. Dus werd begonnen met nieuwe aanplant.

Foto: Peter Heeling

Het gevolg is dat we nu rond de 360.000 hectare aan bos hebben in Nederland. De overheid wil nog meer, vooral in het westen, maar grond om een bos aan te leggen begint zeldzaam te worden. De meeste aandacht wordt besteed aan de ecologische hoofdstructuur: bossen die natuurgebieden met elkaar verbinden.

Hoe weet de overheid hoeveel bos er is? Door eerst vast te stellen wat een bos is. Daarvoor moet je minstens 21 bomen bij elkaar in de buurt hebben, zegt de boswet. Is dat het geval, dan stellen landmeters vast hoe groot een perceel is. Ook kunnen satellieten worden gebruikt om afmetingen vast te stellen.

Ook een vraag? Stel hem via het contactformulier.

Follow Faqtman on Twitter